Servizos

Entre as diversas actividades que desenvolvemos podemos destacar:

 • ELECTRICIDADE
  • Media Tensión (Centros de transformación e liñas de distribución)
  • Baixa Tensión
  • Instalación de alumeados públicos en todo tipo de viais, polígonos industriais e parques empresariais
  • Deseño de iluminación
  • Sistemas domóticos
  • Proteción contra o raio
  • Fotovoltaica
  • Grupos electróxenos e coxeneración
 • TELECOMUNICACIÓNS
  • Son
  • Radio e televisión
  • Redes de voz e datos
  • Sistemas de intercomunicación hospitalarios
  • Control accesos e alarma
 • DETECCIÓN DE INCENDIOS E CO
 • PROXECTOS, DIRECCIÓNS DE OBRA, ESTUDOS e PRESUPOSTOS
 • MANTEMENTOS, REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN
 • XESTIÓNS E TRAMITACIÓNS CON COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS

 


 

© Riga Santiago SL ..:.. Rúa das Palmeiras, nº 71-A1 - P.I. Novo Milladoiro - Milladorio - Ames - 15895 (A Coruña) 981 572 848