Para poñerse en contacto con riga santiago para calquiera aclaración, suxerencia, etc, rechee o formulario que ten á dereita e responderemoslle o antes posible.

riga santiago
Rúa das Palmeiras, nº 71-A1 - P.I. Novo Milladoiro

Milladorio - Ames - 15895 (A Coruña)

TEL. 981 572 848
FAX. 981 574 613
info@riga.es

 

Mapa de situación:


Ver mapa más grande 

Clausula de Protección de Datos

Aviso Legal

En cumprimento da Lei Orgánica 15/99, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que os datos persoais que Vd. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.
Os devanditos ficheiros teñen como a súa única finalidade a xestión profesional (1) por parte de RIGA SANTIAGO, quen é titular dos devanditos ficheiros. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.
Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.
Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Vd. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro e o propio titular do ficheiro.
Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, sempre e cando a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.
Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, dirixa un escrito a:
Riga Santiago SL ..:.. Rúa das Palmeiras, nº 71-A1 - P.I. Novo Milladoiro - Milladorio - Ames - 15895 (A Coruña) 981 572 848 - FAX: 981 574 613 - EMAIL: info@riga.es

(1)- Xestión de clientes, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas e presupostos, xestión de recursos humanos, xestión laboral.

 


 

© Riga Santiago SL ..:.. Rúa das Palmeiras, nº 71-A1 - P.I. Novo Milladoiro - Milladorio - Ames - 15895 (A Coruña) 981 572 848